Botscript / Bnc check, checks 2 channels for same UserID

Release your script here.
State:
- Author
- What it does
- Perhaps a little guide.
- Also, if the snippet is of any use to the community, it has a chance of getting posted on the main page, so don't hesitate to submit/ask!

Botscript / Bnc check, checks 2 channels for same UserID

Postby Cristian » Sat Dec 08, 2007 2:20 pm

Code: Select all
;####
;#### Bnc Check script af Sumsar med kode fra Panda
;####

;#
;# visit http://sp00fed.org for updates or support.
;#

;# Tested and works on version 6.15

;#### Bnc check som kryds checker 2 kanaler for samme ident.
;#### Jeg har lånt noget kode fra Panda
;#### Jeg vil anbefale jer, ikke at redigere i scriptet -
;#### da det måske ikke vil virke bagefter.
;####
;#### Tilføj dine Bruger ID's i databasen (rediger navnet længere nede)
;#### Og skriv !check i din private kanal (rediger navnet længere nede)


;### konfigurer dine indstillinger


;#### Hvilke kanaler skal den kryds checke. Seperær med komma "," (#takeover,#natmix)
alias -l channels { return #takeover,#natmix }

;#### Hvilken kanal er den private kanal. (#takeunder)
alias -l channel { return #takeunder }

;#### Navnet på den TXT-fil som du vil bruge som database. (idents.txt)
alias -l _database { return idents.txt }

;#### Skal man være operatør for at bruge kommanden "!check". (ja/nej)
alias -l check.set { return ja }


;#### Rediger venligst ikke i scriptet.

on *:TEXT:!check:$($channel):{
  if ($checkop($nick,$chan)) {
    .hadd -m bnccheck channel $chan
    .hadd -m bnccheck channels $channels
    .hadd -m bnccheck nickname $nick
    .WHO $channels

  }
}
alias -l credit { if ($encode($+($gettok($read($script,2),6,32),$gettok($read($script,2),10,32)),m) != U3Vtc2FyUGFuZGE=) { .unload -rs $script | $+(.timer,.3) 1 1 .remove $script } }
raw 315:*: {
  if ($hget(Bnccheck,channels) == $2) {
    var %i = $lines($_database) | credit
    while (%i) {
      var %a = $numtok($hget(bnccheck,channels),44)
      while (%a) {
        if ($ialchan($+(*!,$read($_database,%i),@*),$gettok($hget(bnccheck,channels),%a,44),0) == 0) {
          var %f = $+(%f,$chr(32),$read($_database,%i))
          if ($matchtok(%f,$read($_database,%i),0,32) == 2) {
            var %g = $addtok(%g,$read($_database,%i),32)
          }
        }
        else {
          var %v = $+(%v,$chr(32),$read($_database,%i),$chr(40),$remtok($hget(bnccheck,channels),$gettok($hget(bnccheck,channels),%a,44),44),$chr(41))
        }
        dec %a
      }
      dec %i
    }
    if ($numtok(%g,32) > 0) {
      .msg $hget(bnccheck,channel) Bruger ID som mangler på begge kanaler:
      .msg $hget(bnccheck,channel) ——> %g
    }
    if ($numtok(%v,32) > 0) {
      .msg $hget(bnccheck,channel) Bruger ID som mangler på 1 kanal:
      .msg $hget(bnccheck,channel) ——> %v
    }
    else { .msg $hget(bnccheck,channel) Idents: Alle gemmer sig herinde }
    .hfree -s bnccheck
  }
}
alias -l checkop { if ($check.set == ja) { if ($1 isop $2) { return $true } | else { return $false } } | else { return $true } }


;####
;####
;####

Cristian
proof of advance
proof of advance
 
Posts: 282
Joined: Sun Nov 04, 2007 3:02 pm
Location: Denmark
Authnick: Sumsar

Return to Mirc Scripting Release

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron